1. Haberler
 2. Gündem
 3. Yılın Birinci Meclis Toplantısı 6 Ocak’ta

Yılın Birinci Meclis Toplantısı 6 Ocak’ta

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Milas Belediye Meclisi 2023 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı, 6 Ocak Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

2023 yılının birinci olağan meclis toplantısı cuma günü Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Toplantıda 15 ana gündem hususu ile 16 imar komite raporu görüşülecek. Yılın birinci toplantısı olması münasebetiyle kıymetli gündem unsurlarının görüşüleceği meclis toplantısı, saat 14.30’da başlayacak.

Meclis toplantıları, Milas Belediyesi’nin toplumsal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

 1. Açılış ve yoklama

 

 1. Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

 1. Meclis Tatil Ayının görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 1. 657 Sayılı Kanununa tabi olarak Zabıta vazifesi yapan çalışana 2023 yılı Merkezi Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirlenen aylık maktu fazla çalışma fiyatlarının ödenmesinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

 1. 5393 sayılı Yasanın 49 ncu hususunun 7 nci fıkrası gereğince  Belediye Lider Yardımcılarına 2023 Mali Yılında verilecek ödeneğin belirlenmesinin  görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

 1. 5393 sayılı Yasanın 25 nci unsuru mucibince Kontrol Komitesine Üye  seçilmesinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)    

 

 1. Milas Belediyesi Toplumsal Yardım Yönetmeliğinin 4 Kısım (Yardım Kurulu oluşumu) 10 ncu hususu gereği “Sosyal Yardım Kurulu Belediye Lideri ya da görevlendireceği Belediye Lider Yardımcısı Başkanlığında bir Lider, Toplumsal Yardım İşleri Müdürü ile bir Toplumsal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanı ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 bireyden oluşması gerektiğinden Toplumsal Yardım Kurulunda vazife yapmak üzere 2 Meclis Üyesinin seçilmesi talebinin görüşülmesi, (Sosyal Dayanak Hizmetleri Müdürlüğü)

 

 1. Sayıştay Başkanlığının görüş yazısına istinaden; Milas Belediyesi Toplumsal Yardım Yönetmeliğinde bulunan Ek:1 formundaki nakdi ölçülerin tekrar düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. (Sosyal Takviye Hizmetleri Müdürlüğü)

 

 1. Belediyemiz Atatürk Çok Emelli Spor Kompleksindeki turnikelerde kullanılacak kart fiyatları ve öbür fiyat tarifelerinin yine belirlenmesi talebinin görüşülmesi. ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

 1. Akıllı Atık Toplama Ve Kent Paklığı Sisteminin uygulanması ve İlçemizin çeşitli mahallelerinde yaygınlaştırılması emeliyle “Akıllı Atık Toplama ve Kent Paklığı İdaresi Kapsamında Araç ve Yerüstü Çöp Konteyneri Kiralanması Hizmet Alım İşi” için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Unsuru mucibince gelecek yıllara yaygın ihale yapılması talebinin görüşülmesi. ( Paklık İşleri Müdürlüğü)

 

 1. İlçemize bağlı mahallelerimizde Adres Kayıt Sisteminde bulunan dataların Mekansal Adres Kayıt Sistemine entegresinin daha süratli yapılabilmesi için alanda gerekli olan cadde ve sokaklara Adres Ve Numaralamaya Ait Yönetmeliğin 11. Unsuru gereği numara verilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 1. Mustafa GÜMÜL’ün; İlçemiz Selimiye Mahallesi 263 ada 1 ve 2 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ilişkin 263 ada 10  parselde kayıtlı arsa vasıflı 71,10m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 

 

 

 1. Dursun ÇETİN’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi 178 ada 15 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ilişkin 178 ada 20  parselde kayıtlı arsa vasıflı 58,83m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)  

 

 1. Mehmet ÖZER’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi 354 ada 18 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ilişkin 354 ada 26  parselde kayıtlı arsa vasıflı 51,77m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 1. İlçemiz, Ören Mahallesi 156 ada 254 parsel malikleri ilgi dilekçelerinde mülkiyetlerinin etrafında 10 m ve 7 m genişliklerinde imar yolları bulunduğu, imar yollarının mülkiyetlerine denk gelen kısımlarının kamulaştırılarak yolların çalışır duruma getirilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 1. İmar Komite raporlarının görüşülmesi

 

 1. Adele KOCAZORBAZ’ın;  İlçemiz Selimiye Mahallesi 177 ada 13 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ilişkin 177 ada 127  parselde kayıtlı 97,12m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı satın alma  talebinin görüşülmesi.

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğünün; İlçemiz Mutluca Mahallesi 1. Soğukkuyu Caddesi üzerinde beton parke taşı ile kaplama işi yapılacağı fakat 155 ada 178 parselin yola terk süreçleri yapılmadığından beton parke taşı ile kaplama işinin yapılamadığı, ekli krokide gösterilen taralı alanın yaklaşık 1119,53 m²lik kısmının yolda kaldığından kamulaştırma sürecinin yapılıp yapılamayacağı talebinin görüşülmesi.

 

 1. Banu ÖNER’in; İlçemiz Köşk Mahallesi 562 parsel (126 ada 3 parsel) maliki olduğu ve parselinin yan tarafında bulunan mülkiyeti Belediyemize ilişkin 565 parselden (126 ada 4 parsel) 3,00 metre genişliğinde 32,21 uzunluğunda toplam 96,63 m² bedeli karşılığında geçiş hakkı talebinin görüşülmesi.

 

 1. Ören Mahallesi 156 Ada 840 parsel maliklerinin, taşınmazlarının imar planı içerisinde kaldığını ve taşınmaz hudutları içerisinde bulunan imar yollarının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.

 

 1. Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic.A.Ş.’nin, Doğalgaz dağıtım sınırları tatbikat projesi kapsamında 2022 yılında İsmetpaşa Mah. Gençlik Cad. üzerinde ve Mutluca Mah. Yemişlik Sok. üzerinde yer alan imar planında park alanı olarak ayrılan alan Bölge Regülatörü montajı yapılacağı, ayrıyeten 2023 yılında Mutluca Mah. Dilek Sok. üzerinde ve İsmetpaşa Mah. Kazım Karabekir Cad. üzerinde yer alan imar planında park alanı olarak ayrılan alana Bölge Regülatörünün montajının yapılmasının planlandığı, park alanı olarak ayrılan alanlar içerisine başka alt ve üst yapılara gerekli olan emniyet aralarını sağladıktan sonra Bölge Regülatörlerinin montajlarının yapılarak dışarıdan müdahaleleri önlemek hedefiyle etrafının güvenlik için tel çit ile çevrileceği, tel çit ile birlikte her bir Bölge Regülatörünün kapladığı alanın 25 m² olduğu Bölge Regülatörlerinin montajı için gerekli olan müsaadelerin verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 1. Hüküm ve Tasarrufu Milas Belediyesine ilişkin İlçemiz Akyol Mahallesinde kain tapunun 118 ada 45 parsel, 117 ada 1 parsel ve 118 ada 51 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların ortasında  kalan 6163,97 m² Park Alanın Ekli Peyzaj ve büfe Projesine nazaran düzenlemenin Yüklenici tarafından yapılarak, Park İçindeki Büfeyi Ekte belirtilen kurallarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ci hususu ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e unsuru gereği 10 yıl mühlet ile kira ihalesine çıkartılması talebinin görüşülmesi.

 

 1. Oktay ÇAYIRLI ve öbür imza sahiplerinin; İlçemizde bulunan Menteşe Caddesi’nin Turgut Özal Caddesi ile Müştakbey Caddesi ortasında kalan kısmının Ali Turhan GÖRGEN Caddesi olarak isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 1. Mehmet ÖZKAN’ın;  paraşüt kazası sonucu vefat ederek şehit olan oğlu Kıdemli Başçavuş Ali ÖZKAN’ın konutunun bulunduğu sokak olan 4. Çaltılık Sokağı’nın isminin değiştirilerek “Kıdemli Başçavuş Ali ÖZKAN “ Sokak olarak isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 1. İlçemiz  Beçin (Mutluca) Mahallesinde eski 292 parselde bedelsiz olarak tek edilen 945 m2’lik park alanına “Refik ÖNER” isminin verilmesi  konusunun görüşülmesi

 

 1. Kılıç Holding A.Ş. nin, İlçemiz Kemikler Mahallesi’nde yer alan tapunun 107 ada 265 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Unsuru uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

 

 1. İlçemiz hudutları içinde 6360 Sayılı Kanun öncesi köy statüsünde iken mülga Köy Muhtarlığının talebi üzerine tescil harici alanlarda 442 Sayılı Kanun, 3367 Sayılı Kanun ve 2510 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan Köy Yerleşme Planlarının niteliğine ait tereddütler yaşanması sebebiyle Etraf, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleksel Hizmetler Genel Müdürlüğünün görüş yazısı da dikkate alınarak, uygulamaların ne tarafta olacağı talebinin görüşülmesi.

 

 1. İlçemiz Belediyemiz sonları içerisinde bulunan daha evvelki periyotlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu yeterince 5 yıllık İmar Programlarına alınmış olan, fakat bütçe imkanları, iş yoğunluğu, ihale sürecinin tamamlanamaması vb. sebeplerden ötürü gerçekleştirilememiş 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Unsuru ile ilgili yapılacak imar uygulamalarının gelecek devirler içerisinde tekrar 5 yıllık İmar Programına eklenmesi talebinin görüşülmesi,

 

 1. İlçemiz Selimiye Mah. 177 ada 126 parselde kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazın taban katını Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu unsurunun (f) fıkrasının 1 nci bendine nazaran ticari alan olarak kullanma talebinin görüşülmesi.

 

 1. İlçemiz Hacıabdi Mahallesi, 101 ada 39 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Unsuru uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

 

 1. İlçemiz  İsmetpaşa Mahallesi, 465 ada 113 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Hususu uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi

 

 1. İlçemiz Burgaz Mahallesi, 1004 ada 6-7  parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Unsuru uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Yılın Birinci Meclis Toplantısı 6 Ocak’ta

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Balıkesir'in Haber Portalı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin